H.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü SABAK Akreditasyonu
H.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından 19.03.2021 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle akredite edilmiştir.
SABAK Akreditasyon Belge Takdim Töreni'nden kareler...
SABAK Akreditasyon Belge Takdim Töreni'nden kareler...
H.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü Ailesi
Akademik Kadromuz
Bölümümüz
Akademik Etkinlikler
Akademik Etkinlikler
Akademik Etkinlikler
Hacettepe Ayser ve İhsan Doğramacı Anaokulu
Minik Hacettepeliler Kreşi
Minik Hacettepeliler Kreşi
Mezunlarımız
Mezunlarımız
Mezunlarımız
Tarihçe

Genel Tanıtım

Çocuk Gelişimi Bölümü, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (normal/özel gereksinimli kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, profesyonellere ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimcisi yetiştirmek ve çocuk gelişimi alanında bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Çocuk Gelişimi Bölümüne öğrenciler, LYS'nin TM-3 puan türü ile alınmaktadır. Bölümümüzün yıllık kontenjan sayısı 50'dir. 2008 yıl sonu itibarıyla bölümümüz kurulduğu günden bu güne 2584 mezun vermiştir. Mezunlarımız aldıkları çocuk gelişimci unvanlarıyla gelişimsel tanılama ve bu tanılama sonuçlarına göre uygun eğitim programlarını eklektik bir yaklaşımla ortaya koyma, ailelere danışmanlık verme; yine tanılama sonucunda gelişimsel sapma gösteren çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci bazında ele alma gibi hizmetleri yerine getirmektedir. Benzer şekilde özel eğitim alanında de özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tanılamasını yapıp çocuk ve aile için gerekli önlemleri, ilgili profesyonellerle multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde ele alarak hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Tarihçe

Bölümümüz 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi adıyla kurulmuştur. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi senato kararı ile Ev Ekonomisi Yüksek Okulunun bir bölümü olarak doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır. 1976 yılından itibaren özel eğitim çalışmalarına başlanılmış ve 23.12.1982 tarihinde YÖK kararı ile Özel Eğitim Ana Bilim Dalı kurulmuştur. "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü"; "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı" ve "Özel Eğitim Ana Bilim Dalı" olarak iki alanda çalışmalarını sürdürmüştür. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, alanında Türkiye'nin ilk, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı ise alanında üçüncü ana bilim dalıdır. Bilim uzmanlığı ve doktora programları da 1972-73 güz dönemi itibarıyla başlamıştır. 30 Kasım 1977, 16125 sayılı Resmî Gazete'nin 15.sayfasında belirtildiği üzere, bölüm mezunları sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında sayılmıştır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, YÖK kararı ile 04.03.1987 tarihinde "Çocuk Sağlığı ve Eğitimi", yine YÖK'ün 23.03.1996 tarihli kararı ile "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" adını almıştır. Bölümümüz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.11.2007 tarih ve B.30.0.E.Ö.B.0.00.00.03-04-01-4351 sayılı kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında "Çocuk Gelişimi Bölümü" olarak yeniden yapılandırılmıştır.