H.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü SABAK Akreditasyonu
H.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından 19.03.2021 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle akredite edilmiştir.
SABAK Akreditasyon Belge Takdim Töreni'nden kareler...
SABAK Akreditasyon Belge Takdim Töreni'nden kareler...
H.Ü. Çocuk Gelişimi Bölümü Ailesi
Akademik Kadromuz
Bölümümüz
Akademik Etkinlikler
Akademik Etkinlikler
Akademik Etkinlikler
Hacettepe Ayser ve İhsan Doğramacı Anaokulu
Minik Hacettepeliler Kreşi
Minik Hacettepeliler Kreşi
Mezunlarımız
Mezunlarımız
Mezunlarımız
Asistan Eğitim Programları

  

Tarih

Konuk

Konu

10 Mart 2016

Prof. Dr. Bahar GÜÇİZ DOĞAN

Makale Yazma Becerileri

12 Nisan 2018

İlgar SEYİDOV

Proje Yazımı ve Projecilik

20 Aralık 2018

Ar. Gör. Esra ACAR ŞENGÜL

Hacettepe Üniversitesi Akademik Yükselme Kriterlerinin Düzenlenmesi

17 Ocak 2019

Dr. Öğr. Üy. Çiğdem AYTEKİN

Gelişimsel Destek Programı Hazırlama

28 Şubat 2019

Dr. Özgen YALÇIN

Nitel Araştırmalarda Kodlama ve Analiz

12 Nisan 2019

Prof. Dr. Nuri DOĞAN

Soru Hazırlama Teknikleri

09 Ocak 2020

Doç. Dr. Meral HURİ

Ergonomi

03 Aralık 2020

Dr. E. Helin YABAN

Uluslararası Dergilerde Yayın Süreci (SSCI Dergi Hakemi)

14 Ocak 2021

Uzm. Gözde AKGÜN

TÜBİTAK ARDEB Programlarının Tanıtımı

25 Mart 2021

Ar. Gör. Uzm. Ezgi TAŞTEKİN 

Ar. Gör. Uzm. Elif IŞIK USLU

TUBİTAK 1001 Proje Başvuru Süreci - Deneyim Paylaşımları

01 Nisan 2021

Ar. Gör. Uzm. Aslı İZOĞLU TOK 

MAXQDA ile Nitel Veri Analizi

22 Nisan 2021

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır OKTAY

Gerçek ve Yarı Deneysel Desenler

27 Mayıs 2021

Dr. Öğr. Üyesi Arcan TIĞRAK

PROCESS MACRO ile Aracılık Analizi